• Asp.net Querystring Remove item (Querystring de gelen öğeyi kaldırma)

  Bu makalemizde Asp.net de Querystring de gelen öğeyi nasıl kaldırabileceğimizi görücez.

  Querystring de gelen değer salt okunur olduğu için direk olarak kaldırma işlemi yapılamaz. 
  Aşağıda vereceğim kodlarla gelen Querystring değerlerinden istediğinizi kaldırabilirsiniz.

  Kodlarımız:

  //Tüm Querystringlerimizi çekiyoruz.
  var TumQueryStringler = HttpUtility.ParseQueryString(HttpContext.Current.Request.QueryString.ToString()); 
  
  //bu alanda çekilen Querystring'ler arasında kaldırmak istediğimiz querystring ismini yazıyoruz.
  TumQueryStringler.Remove("QueryStringAdi");
  
  //Bu alanda sayfanın adresi ile querystringlerimizi birleştiriyoruz.
  string url = HttpContext.Current.Request.Path + "?" + TumQueryStringler; 
  

  Takıldığınız yerlerde yorum alanından sorularınızı sorabilirsiniz.
  Kolay Gelsin.

  Devamı...
 • C# Sadece Sayı ve Sadece Harf

  C# da bazı durumlarda textboxa sadece sayı ve harf girilmesini isteyebiliriz. Bu makalemizde textbox içersine sadece sayı ve sadece rakam girme uygulamasını görücez.

  Sadece sayı girmek için textBox’ın KeyPress eventine aşağıdaki tek satırlık kodumuzu yazıyoruz.

  private void txtSadeSayi_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
    e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar);
  }
  

  Sadece harf girmek için de textBox’ın KeyPress eventine aşağıdaki tek satırlık kodumuzu yazıyoruz.

  private void txtSadeHarf_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
     e.Handled = !char.IsLetter(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsSeparator(e.KeyChar);
  }
  
  Devamı...
 • Samsung Galaxy S4 Android 4.4.2 Kitkat Türkiye Güncellemesi Yayınlandı

  Galaxy S4 Kitkat

       Samsung merakla beklenen güncellemeleri Türkiye’de yayınlamaya başladı. Galaxy Note 3’ün ardından şimdi de Galaxy S4 için Android 4.4.2 KitKat güncellemesi başladı.

       Yeni Android 4.4.2 KitKat güncellemesinin küçük arayüzü değişikliklerinde en dikkat çeken özelliği, şimdiye kadar birçok cihazda kullanılmış çok renkli simgelerin yerine, beyaz durum çubuğu kullanımı oldu. Telefon ayrıca son güncelleme ile performans artışı gösterdi ve benchmark puanlarında her zamankinden daha yüksek puan aldı.

  Galaxy S4 Eski Hali  Galaxy S4 Yeni Hali

   

       Samsung, hızlı erişim için kilit ekrana doğrudan bir kamera kısa yolu ekleyerek, kilit ekranını geliştirdi ve artık müzik dinlerken albüm kapağı tam ekranda görünür oldu.

  Galaxy S4 Müzik Ekranı

   

       Samsung'un klavye düzeni ise manzara modunda yazarken kolay ve çok daha hızlı kullanılmak üzere geliştirilmiş. Çekirdek Android 4.4.2 değişiklikleri ise şunlar: kablosuz baskı, yeni emojis desteği, Hangoust SMS / MMS için stok mesajlaşma uygulaması, seçim ayarları altında varsayılanı değiştirme seçeneği ve daha fazlası.

  Galaxy S4 TuşTakımı

   

       Galaxy S4, Android 4.4.2 KitKat güncellemesi yapmak için bilgisayarınıza cihazınızı bağlayarak Samsung Kies kullanabilirsiniz. Veya sadece Samsung'un OTA (over-the-air) hizmeti kullanarak güncelleştirmek için. 
  OTA yoluyla firmware indirmek ve yüklemek için;
  Ayarlar> Diğer> Cihaz Hakkında > Yazılım güncelleme> Güncelleme.

  Devamı...
 • Excel Verilerini GridView'de Listeleme

  Excel dökümanı bir veritabanı tablosu olarak da kullanılabilir.
  Bizde bu makalemizde FileUpload nesnesinden seçtiğimiz excel dökümanı içersindeki verileri GridView nesnesinde listeleme uygulamasını öğrenicez.
  Öncelikle Web.Config dosyamızın içersine excel dökümanını okumak için 2 adet connection string ekliyoruz. Birde Seçilen excel dökümanını geçici olarak tutacağımız klasör için bir "appsetting" ekliyoruz.

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  Daha sonra .aspx sayfası açıyoruz. Sayfamızın içersine;
  FileUpload nesnesi,
  Buton nesnesi,
  GridView nesnesi ekliyoruz.

  
  
  

  html bölümündeki eklemelerimizi yaptıktan sonra kod bölümüne geçebiliriz.
  Excel gökümanını okumak için hazırladığımız metodu ekliyoruz.

  private void ExceliGridVieweAktar(string FilePath, string Extension)
  {
    //Bu alanda excel dökümanının hazırladığımız connection stringlerler türünü belirliyoruz.
    string conStr = "";
    switch (Extension)
    {
      case ".xls": //Excel 97-03
        conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Excel03ConString"]
                .ConnectionString;
        break;
      case ".xlsx": //Excel 07
        conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Excel07ConString"]
                .ConnectionString;
        break;
    }
    conStr = String.Format(conStr, FilePath, "Yes");
    OleDbConnection connExcel = new OleDbConnection(conStr);
    OleDbCommand cmdExcel = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter();
    DataTable dt = new DataTable();
    cmdExcel.Connection = connExcel;
    //
  
    //Excel dökümanını tablo olarak adını alıyoruz.
    connExcel.Open();
    DataTable dtExcelSchema;
    dtExcelSchema = connExcel.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);
    string SheetName = dtExcelSchema.Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();
    connExcel.Close();
  
    //Excel i bir tablo olarak okuma işlemi yapıyoruz.
    connExcel.Open();
    cmdExcel.CommandText = "SELECT * From [" + SheetName + "]";
    oda.SelectCommand = cmdExcel;
    oda.Fill(dt);
    connExcel.Close();
  
    //Gelen Excel dökümanının adını başlık olarak yazıyoruz.
    GridView1.Caption = Path.GetFileName(FilePath);
    //Gelen Excel dökümanını gridview e aktarıyoruz.
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();
  }
  

  Son olarak da upload işlemi için butona tıklama durumunda yapılması gerekenleri ekliyoruz.

  protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (FileUpload1.HasFile)
    {
      //Döküman bilgileriniz alıyoruz.
      string FileName = Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName);
      string Extension = Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName);
      string FolderPath = ConfigurationManager.AppSettings["FolderPath"];
      string FilePath = Server.MapPath(FolderPath + FileName);
  
      //Dosyamızı config de belirttiğimiz yolumuza kaydediyoruz.
      FileUpload1.SaveAs(FilePath);
  
      //Metodumuzu kullanarak Exceli Gridview içersine aktarıyoruz.
      ExceliGridVieweAktar(FilePath, Extension);
    }
  }
  

  Takıldığınız yerde soru sorabilirsiniz. Sorularınıza hemen yanıt verilecektir.
  Kolay Gelisn.

  Projeyi buradan indirebilirsiniz.

  Devamı...
 • Html Mail Gönderimi

  Bazen html kodlarını mail olarak göndermemiz gerekebilir. Biz de bu makalede ASP.NET dilini kullanarak html kodlarıyla yapılmış mail şablonumuzu göndermeyi öğreneceğiz.

  Öncelikle mail gönderimi için kullanacağımız metodumuzu yazalım.

  public bool EmailGonder(string Konu, string Mesaj, string AliciEmail, string AliciAdi)
  {
      System.Net.Mail.MailAddress gonderen = new System.Net.Mail.MailAddress("~GonderenMail~", "~GonderenAdi~");
      System.Net.Mail.MailAddress alan = new System.Net.Mail.MailAddress(AliciEmail, AliciAdi);
      System.Net.Mail.MailMessage eposta = new System.Net.Mail.MailMessage(gonderen, alan);
      eposta.IsBodyHtml = true; //html kodların gönderimine izin veriyoruz.
      eposta.Subject = Konu;
      eposta.Body = Mesaj;
      System.Net.NetworkCredential auth = new System.Net.NetworkCredential("~mailadres~", "~parola~");
      System.Net.Mail.SmtpClient SMTP = new System.Net.Mail.SmtpClient();
      SMTP.Host = "~MailSonucusu~";
      SMTP.UseDefaultCredentials = false;
      SMTP.Credentials = auth;
      SMTP.Port = 587; //Eğer webmail kullanılıyorsa port nosu yazılmaz.
      SMTP.EnableSsl = true; //Eğer webmail kullanılıyorsa ssl sertifikası yazılmaz.
      SMTP.DeliveryMethod = System.Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network;
      try
      {
        SMTP.Send(eposta);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return false;
      }
  }
  

  Yukarıda yazdığımız metodumuz da
  ~GonderenMail~ => bu alan giden mail de gönderen alanında görünmesi istenen mail adresi yazılır.
  ~GonderenAdi~ => bu alan giden mail de gönderen alanında görünmesi istenen başlık yazılır.
  ~mailadres~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail adresi yazılır.
  ~parola~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail adresinin parolası yazılır.
  ~MailSonucusu~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail sunucusu yazılır.
  Not: Eğer mail sunucu web mailden kullanılıyorsa SMTP.Port ve SMTP.EnableSsl alanlarını yazmamıza gerek yoktur. Yazılırsa mail gönderimi hata verir.

  Daha sonra mailimizi sayfa yüklenirken gönderme işlemini yapmayı görelim.

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
      string GonderilecekMail = "omer[at]omerbili.com.tr";
      string GonderilecekAdSoyad = "Ömer Bili";
      string MesajSablon = "";
      string MailKonu = "Deneme Mail";
      if (EmailGonder(MailKonu, MesajSablon, GonderilecekMail, GonderilecekAdSoyad) == true)
      { //Bu koşulda mail bilgilerini veriyoruz ve mail gönderildiyse bize true değeri dönecektir.
        Response.Write("Mail gönderildi!");
      }
      else
      {
        Response.Write("Mail gönderilirken bir hata oluştu.");
      }
  }
  

  Takıldığınız yerde soru sorabilirsiniz. Sorularınıza hemen yanıt verilecektir.
  Kolay Gelisn.

  Devamı...
 • DLL İçeriğini Okuma

  Bir çoğumuz DLL içeriğini dörebileceğimizi bilmez. Bu makalemizde 'Telerik JustDecompile' Programı ile DLL dosyasının içeriğini nasıl görebileceğimizi öğreneceğiz.

  Öncelikle "Telerik JustDecompile" Programın kurulumunu öğrenelim.
  http://www.telerik.com/download/justdecompile bu adresden programı indirelim.

  İndirdiğimiz dosyayı çalıştıralım sırasıyla resimler ile kurulumunu görelim.

  Büyütmek için Tıkla!

  Dosyayı çalıştırdığımız zaman ilk olarak karşımıza bu ekran gelecektir.
  Bu ekranda sadece Just Decumpile yi işaretliyelim. DLL okuma programı dışında Visual Studio da kod yazma alında kolaylık sağlayacak farklı uygulamalarda geliyor. Bunları yüklemenizi tavsiye etmiyorum çünkü Visual Studio nun orjinal özelliklerini değiştiriyor ve buna alışmak baya zaman alıyor. Alışamazsanız da bilgisayarınıza format atmanız gerekebilir çünkü yüklediğiniz uygulamayı silsenizde özellik değişmiyor. =)


  Büyütmek için Tıkla!

  İkinci aşamada bilgi amaçlı ne akdar boyutta bi yükleme yapılacağı yazıyor.


  Büyütmek için Tıkla!

  Üçüncü aşamada Gizlilik kurallarınız kabul etmemiz gerekiyor. İşaretli olan alanı seçip Next diyoruz.


  Büyütmek için Tıkla!

  Dördüncü aşamada Telerik'e ait olan kontrol paneli yüklemesi seçili olarak geliyor. İsterseniz seçimi kaldırıp da yükleme yapabilirsiniz. Ama kaldırmaya gerek yok sestemde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor.


  Büyütmek için Tıkla!

  Beşinci aşamada bizden telerik sitesi için üyelik istiyor. Var olan mail adreslerimizle gerekli yerleri doldurup üye oluyoruz ve sonrasında yükleme başlıyor.


  Büyütmek için Tıkla!

  Altıncı aşama yükleme işlemine başlıyor ve bu işlem bittikten sonra programımız yüklenmiş olacaktır. Masaüstü ne kendi iconunu ekleyecektir.


  Büyütmek için Tıkla!

  Yükleme işlemi bitti. Masaüstümüzde ki ikona tıklıyoruz ve bu görüntümüz geliyor.


  Büyütmek için Tıkla!

  Bir DLL dosyamızı tutup açtığımız programın içersine atıyoruz ve karşımıza DLLd dosyasında bulunan alanlar gelecektir.

  Bundan sonra iş size kalmış DLL de ne görmek istiyorsanız oraları kontrol edebilirsiniz.

   

  Umarım bu anlatım size yardımcı olmuştur.
  Takıldığınız yerlerde yorum bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz.

  Devamı...
 • Android İçin Gerekli Uygulamalar

  Android cihazımızda olmazsa olmaz bazı uygulamalar vardır. Bu makalemizde android cihazınız da çoğu alanda işinize yarayacak ve cihazınızın performansı açısından işinizi görecek 4 uygulamayı size tanıtacağım.

   

  Adobe Reader: Günümüzde en çok kullanılan dosya türlerinn başında gelen Pdf dosyalarını açabileceğiniz, ve pdf formatındakin dosyalarınız DOC, DOCX, XLSX or RTF gibi formatlara dönüştürebileceğiniz bu uygulamaya her an ihtiyacınız olabilir, bu uygulama sayesinde dosyalarınızı anında mail yoluyla ya da sosyal medya paylaşabilirsiniz.

   

  Barcod Scanner: QR kodların kullanım alanları günümüzde epey yayılmış durumda, alış veriş merkezlerinde, gittiğiniz bir kafede her an karşınıza çıkabilirler, bir çok firma QR kodları ile kampanyalar düzenlemekte, bu tür etkinliklerden geri kalmamanız için barkod tarayıcı uygulamayı telefonunuzda bulundurmalısınız ayrıca, aldığınız ürünlerin barkodlarını da taratarak onlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

   

  El Feneri: Tiny Flashlight, Gece karanlıkta kaldınız, yolda giderken tekeriniz patladı ya da arkadaşlarınızla evde otururken evinize bir disko havası vermek istediniz, ya da filmlerdeki gibi hiç tanımadığınız bir adaya düştünüz ve S.O.S sinyali vermeniz gerekti, El feneri uygulamanız sayesinde  tüm bu saydıklarımı ve daha fazlasını tek bir uygulamada bulabilirsiniz.

   

  Clean Master: Android uygulama önbelleğini temizlemek için geliştirilmiş bir uygulama olup içerisinde belli başlıkları barındırmaktadır. Bunlar; geçmiş, gizlilik, görevler ve uygulamalardır.

  Arka planda çalışan görevleri sonlandırarak daha fazla boş ram alanına sahip olabilir ve pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.

  Geçmiş Silici sayesinde, Android cihazlarda yüzlerce mb yer tutan önbellek ve kalıntı dosyalarınızı tek dokunuşla temizleyerek cihazınızı sadeleştirebilir ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

  Whatsapp, Spotify, Wechat gibi mesajlaşma programlarınızda ki konuşma geçmişinizi, web tarayıcısı ve google arama geçmişinizide uygulama sayesinde temizleyebilirsiniz.

  Cihazınızda mevcut olan uygulamaları kaldırabilir, isterseniz apk dosyalarını sd kartınıza yedekleyerek daha sonra apk dosya kurucu ile tekrar kurabilirsiniz.

  Özetle Clean Master gizlilik, pil ömrü ve sadelik arayanlar için mutlaka denenilmesi gereken bir uygulamadır.

  3.4.0 güncellemesinin ardından uygulama artık uygulama bilgilerini mikro SD karta yüklenebiliyor. Ancak bunun için cihazın ROOT yetkisine sahip olması gerekiyor. Diğer bir yenilik de uygulamanın görev yönetici bölümündeki bilgiler ve başlıklar daha detaylı sunuluyor.

  Devamı...
 • Otomatik Tamamlama Özellikli Etiket Ekleme

  Bu makalemizde etiket ekleme yönteminden bahsedeceğiz.
  Etiket eklemeyi kesinlikle herkes de yapar ama burada paylaşmak istediğim asıl durum görsel olarak da etiket eklemeye uygun bir yapıdır.


  Öncelikle uygulama bitiminde nasıl bi görüntü alacağını görelim.
  Otomatik Tamamlama Özellikli Etiket Ekleme
  Uygulamamıza ilk olarak gerekli olan veritabanımızı oluşturarak başlayalım.

  Etiketler Tablosu
  Etiketler Tablosu

  Bir habere birden fazla etiket bağlanacağı için etiket ve haber Id lerinin ayrı bir tabloda tutulması gereklidir.

  Habere Bağlı Etiket Tablosu
  Habere Bağlı Etiket Tablosu

  Birde haber tablosuna ihtiyacımız var ben sadece Haber başlığını tutacağım bir tablo oluşturdum.

  Haber Tablosu
  Haber Tablosu

  Tablolarımızı oluşturduktan sonra gerekli olan js ve css dökümanlarımızı buradan indirebiliriz. Dökümanları indir.

  Boş bir Defaul.aspx sayfası açıyoruz. İndirdiğimiz css ve js dosyalarımızı aşağıda gördüğümüz gibi sayfamıza ekliyoruz.
  Bu dosyalar haricinde ajax/libs kütüphanesini de sayfamıza dahil ediyoruz.
   
    
    
    
    
  
    <script src="ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js"></script>
      <script src="js/jquery.tokeninput.js"></script>
   

   
  
  Etiket <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { $("#txtTags").tokenInput("EtiketGetir.aspx", { theme: "facebook", prePopulate:  <%= EtiketVarmi() %>  }); }); </script>

   
  $("#txtTags").tokenInput("EtiketGetir.aspx", {
   

  Bu satırda "EtiketGetir.aspx" sayfasına otomatik tamamlama özelliği için kayıtlı olan etiketleri yazılan harflere göre arama yaparak gösterimi sağlanır. EtiketGetir.aspx sayfamızın kodları da aşağıdaki gibidir. Html tarafında herhangi birşey bulunmamaktadır. kod bölümüne bu eklemeleri yapabilirsiniz. Bu arada ben veritabanına bağlanmak için "Linq to Sql" özelliğini kullandım sizde kendi kullandığınız yöntemle bağlanabilirsiniz.
   
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Script.Serialization;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  
  public partial class Etiket_EtiketGetir : System.Web.UI.Page
  {
    DBDataContext db = new DBDataContext();
  
    string Json;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        if (Request.QueryString["q"] != null)
        {
          EtiketleriGetir(Request.QueryString["q"]);
        }
      }
    }
  
    private void EtiketleriGetir(string str)
    {
      var tag = from e in db.Etiketlers where e.Etiket.Contains(str) orderby e.Etiket ascending select new { id = e.EtiketID, name = e.Etiket };
      JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();
      Response.ContentType = "application/json";
  
      Json += "[";
      foreach (var data in tag)
      {
        Json += js.Serialize(data) + ",";
      }
      Json = Json.TrimEnd(',');
      Json += "]";
      Response.Write(Json);
    }
  }
  
  Bu sayfada eiket aramak için textbox a yazılan değer gelir ve veritabanında o değerein içersinde bulunduğu etiketleri "json" olarak geri döndürme işlemini yapıyoruz.

  Şimdi de bu textbox a girilen etiketleri Kaydetme, kayıtlı olanları geri getirme ve güncelleme işlemlerini aşağıdaki gibi uyguluyoruz.
  Default.aspx sayfamızın kod bölümüne gelerek aşağıdaki kodları ekliyoruz.
   
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Script.Serialization;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  
  public partial class Etiket_Default : System.Web.UI.Page
  {
    DBDataContext db = new DBDataContext();
  
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        //GelenID varsa o ID ye ait olan Haber bilgilerin ekrana yazar.
        if (Request.QueryString["ID"] != null)
        {
          int gelenID = Convert.ToInt32(Request.QueryString["ID"]);
  
          BilgiGetir(gelenID);
  
          btnKaydet.Text = "Güncelle";
        }
      }
    }
    private void Ekle()
    {
      //Yeni haber ekleme işlemini yaparız.
      Yazilar yaz = new Yazilar();
      yaz.Baslik = txtYazi.Text;
      db.Yazilars.InsertOnSubmit(yaz);
      db.SubmitChanges();
  
      //Eklenen haber için seçilen etiketleri ekleriz.
      if (txtTags.Text != "")
      {
        EtiketleriEkle(yaz.YazilarID, txtTags.Text);
      }
    }
    private void Guncelle(int YaziID)
    {
      //GelenID ye ait haberi güncelleriz.
      Yazilar yaz = db.Yazilars.FirstOrDefault(b => b.YazilarID == YaziID);
      yaz.Baslik = txtYazi.Text;
      db.SubmitChanges();
  
      //GelenID ye ait haberi etiketlerini güncelleriz.
      if (txtTags.Text != "")
      {
        EtiketleriEkle(yaz.YazilarID, txtTags.Text);
      }
    }
  
    //Güncelleme işlemi için GelenId ye göre haber bilgilerini getirir.
    private void BilgiGetir(int YaziID)
    {
      Yazilar yaz = db.Yazilars.FirstOrDefault(b => b.YazilarID == YaziID);
      txtYazi.Text = yaz.Baslik.ToString();
    }
  
    //Güncelleme işleminde var olan kayıtlı etiketleri textbox a getirir.
    public string EtiketVarmi()
    {
      var et = from e in db.YaziEtikets
           join t in db.Etiketlers on e.EtiketID equals t.EtiketID
           where e.YazilarID == Convert.ToInt32(Request.QueryString["ID"])
           select new { id = e.EtiketID, name = t.Etiket };
      JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();
  
  
      string Json = "[ ";
      foreach (var man in et)
      {
        Json += js.Serialize(man) + ",";
      }
      Json = Json.TrimEnd(',');
      Json += "]";
  
      return Json;
      //Gelen etiketleri json olarak döndürür.
    }
  
    //Textbox a girilen etiketleri veritabanına ekleme işlemini yapan metod.
    private void EtiketleriEkle(int YaziID, string tags)
    {
      //Gelen HaberID ye ait olan etiketleri öncelikle siliyoruz.
      var tag = from t in db.YaziEtikets where t.YazilarID == YaziID select t;
      foreach (var item in tag)
      {
        db.YaziEtikets.DeleteOnSubmit(item);
        db.SubmitChanges();
      }
  
      //Daha sonra eklenecek olan etiketleri textbox dan alıp döngü içersinde ayırıp veritabanına ekliyoruz.
      string[] eklenecekler = tags.Split(',');
      foreach (var data in eklenecekler)
      {
        YaziEtiket yeni = new YaziEtiket();
        yeni.EtiketID = Convert.ToInt32(data);
        yeni.YazilarID = YaziID;
        db.YaziEtikets.InsertOnSubmit(yeni);
        db.SubmitChanges();
      }
    }
  
    protected void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Gelen HaberID varsa güncelleme işlemi yaparız.
      if (Request.QueryString["ID"] != null)
      {
        int gelenID = Convert.ToInt32(Request.QueryString["ID"]);
        Guncelle(gelenID);
      }
      else
      {
        //Gelen HaberID yoksa ekleme işlemi yapılır.
        Ekle();
      }
    }
  }
  

  Projenin son halini buradan indirebilirsiniz.
  Devamı...
 • Galaxy S4'ün Kullanımını Kolaylaştıracak İpuçları

  Samsung firması 2013 yılı amiral gemisini geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına tanıttı ve dünya çapında tanıtımlar yaparak piyasaya sürdü. Ülkemizde de çeşitli organlarla raflarda yerini alan Galaxy S4 için bazı ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

  Android hayranları için Galaxy S4′ün kullanımını kolaylaştıracak yeni ve daha önce Android cihaz kullanmamış başlangıç yapacaklar için daha önceden mevcut olan, bazı ipuçlarını yazımızda incelemeniz mümkün.

  1. İpucu: TouchWiz Hızlandırma

  Kullanıcılar, hız için cihazını riske atmayanlar ve hızı sevenler olarak ikiye ayrılıyor. Neyse ki ikisi içinde çözümler bulunuyor.

  Eğer cihazınızda S Voice özelliğini çok sık kullanmıyorsanız, bu ilk ipucu sizin için. Hiç Home tuşuna bastığınız zaman ana ekranın geç açıldığını fark ettiniz mi? Bu gecikmenin nedeni ise S Voice uygulamasının açılışının kısa yolunun Home tuşuna iki kez bastığınızda açılıyor olmasıdır. Eğer bu kısa yolu iptal ederseniz Home tuşuna bastığınızda ana ekranın daha çabuk açıldığını göreceksiniz.

  Bu konuda diğer bir ipucu da şu şekilde; Eğer görsellikten biraz taviz veririm daha hızlı olsun diyorsanız söyleyeceğimiz şekilde cihazınızı hızlandırabilirsiniz.

  Geliştirici Seçenekler menüsünde birkaç seçenek değiştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce ayarlara giderek Geliştirici Seçeneklerinde kilidi açtıktan sonra  Diğer -> Cihaz Hakkında bölümüne girin ve yapı numarasını görene kadar yedi kez dokunun.

  Şimdi bir ekran geri dönün ve Geliştirici Seçenekleri menüsüne girin. Burada “Drawing”, “Window animation scale,” “Transition animation scale” ve “Animator duration scale” seçeneklerini iptal edin. Biraz daha az animasyon olacak, ama TouchWiz arayüzünün şimdi biraz daha hızlı olduğunu göreceksiniz.

  2.) Daha İyi Pil Ömrü

  2,600 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy S4′ün pil gücü yeterince iyi. Ancak uzun bir günde şarja koymayı unuttuğunuz zaman şarjınızın gün içinde yetmesini sağlayacak ipuçları işinize yarayabilir.

  Yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri Güç Tasarruf Modu açmak olacaktır. Ayarlar -> Cihazım bildirim bölmesine gidin burada, CPU gücü tasarrufu, Ekran güç tasarrufu veya dokunsal geribildirim kapatmak için olanak saglar.

  Ayrıca BlueTooth, S Beam, NFC, &nbsp;Air Gesture ve Smart Scroll gibi uygulamaları hızlı ayarlardan kaldırarak da pil ömrünü uzatabilirsiniz.

  3) Bilgilendirme Panelini özelleştirin

  Hızlı ayarlar bildirim bölmesinde aşağı doğru çekerek kullanılabilir, çeşitli özellikleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kolay bir yol sağlar. Tek sorun herkeste aynı hızlı ayar bölümü bulunmasıdır. Neyse ki, bu ayarları fabrika ayarından sonra değiştirmek kolay.

  İlk olarak bildirim bölmesini aşağı çekerek başlayın. En üst sağ köşedeki küçük karelerin olduğu simgeye dokunun. Sonra da sol tarafta bulunan kalem simgesine dokunun. Bundan sonra yapmanız gereken simgeleri istediğiniz şekilde sıralamak olacak.

  4. İpucu: Daha iyi Fotoğraflar alın

  Samsung Galaxy S4′ün kamerası eleştirilere maruz kalsa da kamera yazılım özellikleri oldukça ilgi çekici. Galaxy S4′te bulunan Drama Shot, Eraser, gibi kamera uygulamaları gerçekten ilgi çekici ancak her zaman kullanacağınız özellikler değil. Peki bunların yanısıra en iyi fotoğrafı nasıl çekersiniz?

  İlk önce kamerayı açın ve ayarlar düğmesine basın. Muhtemelen yapmak isteyeceğiniz ilk şeylerden biri fotoğraf boyutunu değişmek olacaktır. Galaxy S4′te varsayılan olarak boyutu 9.6 megapiksel ayarlanır. En boy oranı ise 16:9 megapiksel. Bu video için oldukça güzel bir boy oranı ama, fotoğraflar için çok iyi değil. Daha kaliteli bir fotoğraf çekimi için, Galaxy S4′ün 13 megapiksel kamerasın da daha yaygın 4:3 en boy oranı boyutunu ayarlayabilirsiniz.

  Ayrıca Burst çekim, Yüz algılama, Ölçme, ISO, Anti-Shake ve Otomatik gece algılama ayarlarını da buradan değiştirebilirsiniz. Düşük ISO ayarları ile fotoğraflarınız daha karanlık olabilir, ama çok daha net ve keskin olacağından emin olabilirsiniz.

  5.İpucu: Kilit Ekranını özelleştirin

  Galaxy S4 kilit ekranı varsayılan olarak şimdiye kadar görülen en ilginç veya yararlı kilit ekranı değildir. Kesinlikle fonksiyonel, ama kilit ekranında biraz daha fazla aksiyon olması için bunu geliştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

  Başlamak için ayarlara gidip, My Device ve kilit ekranını seçin. İlk olarak, “Çoklu widget” seçeneğini kontrol etmek isteyeceksiniz. Dilerseniz, “Kısayollar” seçeneğini seçerek, size kilit ekranında çeşitli uygulamalar için kısayollar oluşturabilirsiniz. “Kilit ekranı widget” alt menüsünde bulunan kilit ekranında, varsayılan birkaç seçenek arasında seçim yapabilirsiniz.

  Şimdi bunu kontrol etmek ve asıl eğlence için, cihazınızı kilitleyin. Ekranın üst kısmına yakın kaydırarak sağ tarafında bulunan kamerayı Widget olarak alabilirsiniz, ya da soldaki kendi widgetini ekleyin.

  Devamı...
 • Android Ekran Kilidi Problemi

  “Sistem yöneticisi, şifreleme politikası veya kimlik bilgisi belleği tarafından devre dışı bırakıldı.”

  Android cihazınızda kurduğunuz ekran kilidini değiştirirken bu ekranla karşılaşıyorsanız buyrun size çözüm yolu.

  Ayarlar -> Güvenlik -> Kimlik Bilgilerini Sil

  Bu belirtilen yolu uyguladıktan sonra kilit değiştirme ekranı eski haline gelicektir.

  Devamı...
Daha Önceki Makaleleri Göster