Javascript Hazır Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklama
escape() Bir karakter dizisini unicode formatında şifreler. Genellikle URL satırlarının kullanımında sorun çıkaran ($, #, &, boşluk) karakterlerini düzeltmek amacıyla kullanılır.
document.write(escape("Dur! Yolcu!"));
unescape() escape ile yapılan şifreyi deşifre eder.
document.write(unescape(escape("Dur! Yolcu!")));
parseFloat() String veriyi float tipine dönüştürür. String veri içerisindeki tam sayıları ve ondalık kısımlarını alır.
document.write(parseFloat("34istanbul")+"<br />");
document.write(parseFloat("istanbul34")+"<br />");
document.write(parseFloat("3.14")+"<br />");
document.write(parseFloat("314e-2")+"<br />");
parseInt() String veriyi belirtilen sayı sistemi tabanına göre çevirip tam sayı olarak geri döndürür.
document.write(parseInt("100")+"<br />");
String() Girilen değeri string veri türüne dönüştürür.
var a=10;
document.write(typeof String(a));
Number() Girilen değeri sayısal veri türüne çevirir.
var a="10";
document.write(typeof Number(a));
isNaN() Değişken veya değerin rakam olup olmadığını kontrol eder. rakam ise false değilse true değeri döner.
document.write(isNaN("JavaScript")+"<br />");
document.write(isNaN("10")+"<br />");
document.write(isNaN("09.10.2011")+"<br />");
isFinite() Girilen değerin pozitif veya negatif sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır 1.79e+308 dir. Bu pozitif sınır aşılmışsa true değerini gönderir.
document.write(isFinite(2)+"<br />");
document.write(isFinite("ff")+"<br />");
document.write(isFinite(1.79e+309)+"<br />");
eval() Girilen parametreyi tüm sayfada arar, bulduğunda JavaScript kodlarına çevirir ve çalıştırır. Parametre eğer bir operatör ise operatör işlemi yapar.
var x=2;
var y=20;
var z=30;
document.write(eval("x + y + 1")+"<br />");
document.write(eval(z)+"<br />");
document.write(eval(x+5)+"<br />");
eval("x=5;y=10;document.write(x*y)");
encodeURI URI (Uniform Resource Identifier) karakter dizisini UTF-8 formatında şifreler. $, ?, /, @, +, * hariç tüm karakterler şifrelenir.
var text="http://omerbili.com.tr/";
document.write(encodeURI(text));
encodeURIComponent() Geçerli bir URI adresini ifade eden bir karakter dizisini, UTF-8 formatında şifreler. /, ?, :, @, &, =, +, $ özel karakterleri şifreler.
var text="http://omerbili.com.tr/";
document.write(encodeURIComponent(text));
decodeURI() encodeURI metodu ile kodlanmış bir URI'yi deşifre eder.
document.write(decodeURI(encodeURI(text)));
decodeURIComponent() encodeURIComponent metodu ile bir URL'yi deşifre eder.
var text="http://omerbili.com.tr/";
document.write(decodeURIComponent(encodeURIComponent(text)));

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum