JavaScript Fonksiyonlar

Bağımsız çalışan program parçacığı olarak tanımlama yapılabilir. Kodlarımız arasında aynı işlemi defalarca yaptırmak istediğimiz bölümler olabilir. Bu bölümleri fonksiyon blokları içerisine alıp döngüden geçirerek yaptırabiliriz. fonksiyona bir isim veririz ve script boyunca fonksiyon ismini çağırıp çalıştırabiliriz. Fonksiyon bloğu içerisindeki kodlarımız çalışır.  Bunu biz belirleriz. JavaScript nesneler üzerine kurulu bir dil olduğu için mevcut fonksiyonları kullanarak da işlemleri kolaylaştırabiliriz.

function f_ismi(p1, p2, ..., pN) 
{
	//İşlemler
}

var f_ismi = function(p1, p2, ..., pN) 
{
	//İşlemler
}

Fonksiyonda parametre olup olamayacağı tamamen bizim tercihimizdir. Fonksiyon sonunda bir değer çıktısı olacaksa bunu return anahtar sözcüğü ile sağlıyoruz.

function f_ismi(p1, p2, ..., pN) 
{
	//İşlemler
	return sonuc;
}
var alan = function(kenar) 
{
	return kenar*kenar;
}
document.write(alan(5));

FONKSİYONDAN FONKSİYONA GEÇİŞ

Çalıştırılan fonksiyonun dışına çıkıp başka fonksiyona geçilmesi diyebiliriz. İkinci fonksiyon çalıştırılır ve dönen değer birinci fonksiyonda kullanılır.
var soz = function(p) 
{
	alert("Güneşe gözünü kapatan "+p);
}
var gunes = function()
{
	return "kendini gece yapar";
}
soz(gunes());

FONKSİYON PARAMETRELERİNİN DİZİ ELEMANI OLARAK KULLANILMASI

Yazdığımız fonksiyonun parametrelerini dizi halinde kullanabiliriz.
fonksiyon_ismi.arguments[i]
arguments ifadesi burada diziyi temsil ediyor. i ise o arguments dizisinin indeks değeridir.

var sehirler = new Array("İstanbul","Kırklareli","Bursa","Balıkesir");

function sehirlerWrite(p)
{
	document.write("<ul>");
	var ToplamSehirSayisi = p.length;
	for(var i=0; i<ToplamSehirSayisi; i++)
	{
		document.write("<li>"+p[i]+"</li>");
	}
	document.write("</ul>");
}
sehirlerWrite(sehirler);

KENDİNİ ÇAĞIRAN FONKSİYON

function fak(n)
{
	if(n==0 || n==1)
		return 1;
	else
		return n*fak(n-1);
}
for(var i=0;i<=5; i++)
{
	document.write(i+"! : "+ fak(i) + "<br />");

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum