HTML Ders 8 (Form Oluşturma)

 1. Form Tag'i
  Form elemanlarını oluşturmadan önce <form> </form> tag'i açılmalıdır.
  Form tag'inin parametreleri vardır.
  action=" " : Form daki verilerin gönderileceği sayfa adı yazılır.
  methot=" " : iki seçeneği vardır, "get" >> veritabanından verileri getirmek için kullanılır, "post" >> verileri göndermek için kullanılır.
  • <form action="kaydet.aspx" methot="post">
   
   </form>
   Önizleme :
   Yok
 2. Textbox elemanı
  İçeriğine veri girişi yapmak için kullanılır.
  • <input type="text" name="isim">
   Önizleme :
 3. Radiobutton elemanı
  Bu eleman tek seçme şartı için kullanılır. Örneğin cinsiyet gibi.
  Parametreleri :
  type=" " : Elemanın türünü belirler.
  name=" " : Programlama kısmında kullanılan adı belirler.
  value=" " : Veritabanına gönderilecek olan değeri belirler.
  checked : Elemanın seçili gelme durumu.
  • <input type="radio" name="cinsiyet" value="Bay" checked>Bay
   <input type="radio" name="cinsiyet" value="Bayan">Bayan
   Önizleme :
   Bay
   Bayan
 4. Checkbox elemanı
  Bu eleman birden fazla seçim için kullanılır. Örneğin hobiler.
  • <input type="checkbox" name="habi">TV
   <input type="checkbox" name="hobi">İnternet
   <input type="checkbox" name="hobi">Gazete
   Önizleme :
   TV
   İnternet
   Gazete
 5. Parola elemanı
  Şifre girişleri için kullanılır.
  Parametreleri :
  type=" " : Elemanın türünü belirler.
  name=" " : Programlama kısmında kullanılan adı belirler.
  maxlength=" " : Kutuya maximum girilecek olan karakter sayısını belirler.
  • <input type="password" maxlength="20" name="sifre">
   Önizleme :
 6. Buton elemanı
  Form'u göndermek için kullanılan buton.
  Parametreleri :
  type=" " : Elemanın türünü belirler.
  value=" " : Butonda görünecek olan isim.
  • <input type="submit" value="Gönder">
   Önizleme :
 7. Reset elemanı
  Form elemanlarındaki verileri temizleme işlemi yapar.
  Parametreleri :
  type=" " : Elemanın türünü belirler.
  value=" " : Butonda görünecek olan isim.
  • <input type="reset" value="Reset">
   Önizleme :
 8. Açılır Liste elemanı
  Örneğin il-ilçe seçimi için kullanılır.
  Parametreleri :
  value=" " : Veritabanına gönderilecek olan değeri belirler.
  • <Select>
   <option value="İstanbul">İstanbul</option>
   <option value="Ankara">Ankara</option>
   <option value="İzmir">İzmir</option>
   <option value="Siirt">Siirt</option>
   </Select>
   Önizleme :
 9. Textarea elemanı
  Bu eleman metin yazma işlemlerinde kullanılır. Textbox dan farkı satır olarak fazla görüntü verir.
  Parametreleri :
  cols=" " : Kaç sütün olarak görüneceğini belirler.
  rows=" " : Kaç satır olarak görüneceğini belirler.
  name=" " : Programlama kısmında kullanılan adı belirler.
  • <textarea rows="5" cols="30" name="not"></textarea>
   Önizleme :

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum