HTML Ders 8 (Form Oluşturma)

Form Tag’iForm elemanlarını oluşturmadan önce tag’i açılmalıdır.
Form tag’inin parametreleri vardır.
action=" " : Form daki verilerin gönderileceği sayfa adı yazılır.
methot=" " : iki seçeneği vardır, "get" >> veritabanından verileri getirmek için kullanılır, "post" >> verileri göndermek için kullanılır.