Temel SQL Sorguları

Bir SQL sorgusuna başlarken yazılan temel bir kelime vardır. Bu kelime, daha doğrusu kod her Veritabanı Yönetim Sisteminde (VTYS) aynıdır. SQL öğrenmeye başlayan herkes bunu bilir : SELECT. Bu komut ile veritabanında oluşturduğunuz sütunlardan herhangi birini, ikisini ya da hepsini seçebilirsiniz. Sorgu kodunu SELECT ile yazdıktan sonra geriye belirtmeniz gereken son önemli birşey daha kalıyor. Bu sorgu hangi tablo için çalışacak ? Bunun için de FROM kelimesi kullanılıyor.

Select ve FROM ile Basit bir Sorgu oluşturma

Personel tablosundaki tüm listeyi getirir.

SELECT * FROM Personel

Sadece istenilen sütündaki verileri gösterir.

SELECT Tcno, isim, soyisim, maas FROM Personel

Sıralama (Alfabetik veya rakamsal sıralama)

SELECT * FROM Personel ORDER BY Maas ASC --DESC

Önce isme sonra aynı isimde olanları soyisime göre sıralar.

SELECT isim, soyisim FROM Personel ORDER BY isim DESC , soyisim DESC

WHERE ile Sorgunuza Kriter verin

Tabii ki SQL dediğimiz dil bu iki komuttan oluşmuyor. WHERE komutu ile yaptığınız sorguya bir kriter belirleyebilirsiniz. Kriterleri belirtirken herhangi bir programlama dilinde olduğu gibi mantıksal operatörleri, LIKE, IN ve BETWEEN komutlarını kullanabilirsiniz.

Mantıksal Operatörler ile Kriter belirleme

Öncelikle mantıksal operatörleri kullanalım. Mantıksal operatörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;

= (eşit), <> (eşit değil), < (küçük), > (büyük), <=(küçük eşit), >= (büyük eşit)

Maaşı 500den küçük olanları getirir.

SELECT * FROM Personel WHERE Maas<500

Maaşı 500den küçük olanları ve ismi kadir olanı getirir.

SELECT * FROM Personel WHERE Maas<500 AND isim='kadir'
LIKE ile Kriter Belirleme

Kriterde belirtilen karakter katarını barındıran kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Asterisk karakteri LIKE ile beraber kullanılırken, tamamlayıcı görevi görür.

İsminde ğ harfi olanlar

SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE '%ğ%'

İsmi k ile başlayanlar

SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE 'k%'

İsmi r ile bitenler.

SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE '%r'

İkinci karakteri ‘h’ ve beşinci karakteri ‘t’ olan kayıtları getirir.

SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE '_h__t'

BAŞ HARFİ A VEYA K OLANLARI GETİRİR

SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE '%[ak]%'
IN ile Kriter Belirleme

İstediğiniz bir sütundaki kayıtlardan, kriterde belirtilmiş kaydı ya da kayıtları döndürür.

Sadece ders notu 80 olanları getirir.

SELECT * FROM Personel WHERE Not IN (80)

Bu şekilde IN fonksiyonunun içine birden fazla kriter de girebiliyorsunuz.

Sadece Adı Ömer ve Rıdvan olanları getirir.

SELECT * FROM Personel WHERE Ad IN ('Ömer','Rıdvan')
BETWEEN ile Kriter Belirleme

Adın da anlaşıldığı gibi bu fonksiyon iki parametre alıp, bu değerler arasındaki kayıtları döndürüyor.

İki değer arasında "and" operatörünü kullanmak gereklidir.

Doğum tarihi bu tarihler arasındaki kayıtları listeler.

SELECT * FROM Personel WHERE DogumTarihi BETWEEN 1994 AND 2000

Baş harfleri "I" ve "S" arasında olanları listeler

SELECT * FROM Personel ler WHERE Ad BETWEEN 'I' AND 'S'

Neler Öğrendik

SQL bir sorgu dilidir. SELECT, FROM, WHERE gibi basit komutlardan oluşur. Kompleks bir yapısı yoktur.

SELECT ile seçme işlemi yapılır, FROM ile hangi tablodan seçme işlemi yapılacağı belirtilir.

WHERE ile beraber kullanılan mantıksal operatörler ve fonksiyonlar ile bir sorgu için kriter belirlenebilir. LIKE, IN ve BETWEEN komutları ile sorgunuzu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

3 Yorum

 1. 17.02.2014 00:12:49

  Paylaşım için teşekkürler.

 2. 8.08.2014 08:00:40

  Acaba bu sorgularla telefonumuza gelms bi mesajin tarihini saatini degistirebilir miyiz ?

  • 8.08.2014 08:28:41

   Sorgularla değiştiremeyiz ama telefon için yapılacak bi uygulama ile değiştirilebilir.