Site Haritası Nedir, Neden Kullanılır, Hangi Yapıda Olmalıdır

Site Haritası Nedir, Neden Kullanılır

İki türlü site haritası vardır. Birincisi bir html sayfa içerisinde web sitemizde bulunan sayfaları bölümlere ayırarak kullanıcıya göstermek için kullanılır. İkincisi ise sitemizde bulunan sayfanın bir listesini arama motorlarına vermek için kullanılır. Site haritalar XML yapıda hazırlanmalıdır. Google amca site haritalarının aşağıdaki durumlarda kullanılmasının yararlı olacağını söylüyor.

 • Siteniz dinamik içeriğe sahipse. 
 • Sitenizde, tarama sürecinde Googlebot tarafından kolayca keşfedilemeyen sayfalar (örneğin zengin AJAX veya Flash öğeleri içeren sayfalar) varsa. 
 • Siteniz yeniyse ve az sayıda bağlantı içeriyorsa. (Googlebot, bir sayfadaki bağlantıları izleyerek başka bir sayfaya ulaşır ve web'de bu şekilde tarama yapar; dolayısıyla, sitenize bağlantı verilmediğinde sitenizi bulmamız kolay olmayabilir.) 
 • Sitenizde birbiriyle sıkı bağlantısı olmayan veya hiç bağlantısı olmayan sayfalarınız varsa.

Ayrıca site haritalarını kullanarak google’a sitemizde bulunan sayfalar hakkında bilgi verebiliriz. Bunlar;

 • Sayfalarınızdaki içeriğin değişme sıklığı. Örneğin bizim sitemizde her yeni makale eklendiğinde ana sayfamız değişir fakat daha önceden eklenmiş bir makalenin içeriğinin değişmesi çok daha zordur. 
 • Her sayfa için son değiştirilme tarihi. 
 • Sitemizde bulunan sayfaların önem dereceleri.

Site haritası kullanmak google amcanın sitenizi daha hızlı indekslemesini sağlar.

Site Haritasının Yapısı

Site haritaları (sitemap) XML formatında olmak zorundadır demiştik. Örnek bir site haritası yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url> <loc>http://www.omerbili.com.tr/</loc> <lastmod>2012-03-02</lastmod> <changefreq>always</changefreq> <priority>1</priority> </url> </urlset>

Yukarıda ki örnekte gördüğünüz gibi site haritaları urlset etiketi ile başlar ve urlset etiketi ile biter. Site haritasında kullanabileceğimiz etiketler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Etiket Kullanım Açıklama
<urlset> Zorunlu urlset etiketi sitemizde bulunan tüm linklerin bir kümesidir
<url> Zorunlu urlset kümesinin her bir elemanı url etiketinde tanımlanır.
<loc> Zorunlu Sayfanın URL'si. 2048 karakterden az olmalıdır.
<lastmod> İsteğe Bağlı Sayfanın en son değişme tarihi. YYYY-MM-DD (Yıl, Ay, Gün) formatında olmalı.
<changefreq> İsteğe Bağlı Sayfanın değişme sıklığı. Alabileceği değerler:
 • always (her zaman)
 • hourly (her saat)
 • daily (her gün)
 • weekly (her hafta)
 • monthly (her ay)
 • yearly (her yıl)
 • never (hiçbir zaman)
<priority> İsteğe Bağlı Sayfalarınızın öncelik sıralaması. Bu bilgiye göre arama motoru sayfalarınızın taranma sırasını belirler. Varsayalan değeri 0.5 dir. 0 ile 1 arasında değerler alır.

Site haritası oluştururken linklerimizde kullandığımız bazı karakterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara Escape Kodu deniliyor. Eğer escapte kodları yerine bu karakterleri kullanırsak “XML Ayrıştırma Hatası: iyi düzenlenmiş değilLocation ….” hatası alırız. Örneğin urlmizde query string varsa & işaretini kullanamayız, bunun yerine & kullanmamız gerekiyor. Bu karakterler ve karşılığında kullanmamız gereken karakterler aşağıdaki gibi.

Karakter Escape Kodu
Ve işareti & &amp;
Tek Tırnak İşareti ' &apos;
Çift Tırnak İşareti " &quot;
Büyüktür İşareti > &gt;
Küçüktür İşareti < &lt;

Site haritamız oluşturduk peki bunu google’a nasıl göstereceğiz. Bunun için google webmaster adında bir tool sunuyor. Bu tolu kullanarak google site haritanızı ekleyebilir ve takip edebilirsiniz.

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum