CSS Ders 2 (ID ve Class)

Class Kullanımı
Bir HTML kaynağına baktığınızda bir element (tag) özelliği olarak class="stil" şeklinde bir özellik belirtildiğini görebiliriz.