CSS Ders 8 (Bağlantılar)

Sitenizdeki bağlantıları css kullanarak şekillendirebilirsiniz.
Bir bağlantı dört (4) farklı şekilde stil uygulanabilir.
Bunlar :
a:link : Normal Link Görünüşü
a:visited : Ziyaret edilmiş siteye giden link görünümü
a:hover : Fare ile üzerine gelindiğindeki görünümü
a:active : Tıklanılan andaki görünümü