HTML e Giriş

HTML Dosyası Nedir?
HTML, Hyper Text Markup Language'in kısaltmasıdır.
HTML çeşitli anlamlara gelen kodlamalar (tag) ve düz metinden oluşur.
Bu kodlar ancak bir Web Browser (Internet Explorer, Firefox) tarafından anlamlı hale getirilebilir.
Bu kodla yazılmış dosyaların uzantıları genellikle html ya da htm'dir.
HTML, en basit yolla bir not defteri ile yazılabilir.
HTML'de İlk Sayfa
Bir not defteri açıp (Dosya >> Farklı Kaydet) yolunu izleyerek html uzantılı kaydediyoruz.